RODINNÉ DOMY – BYTOVÉ DOMY – NOVOSTAVBY – REKONSTRUKCE – ZELENÁ ÚSPORÁM – INŽENÝRSKÁ ČINNOST – PORADENSTVÍ

Ing. Milan Strachoň

Služby

Projekty pozemních staveb

Zabývám se především projekty novostaveb, přístaveb, nástaveb, půdních vestaveb a stavebních úprav stávající objektů:

 • rodinných domů
 • bytových domů
 • občanské vybavenosti (školy, restaurace, penziony, hotely, podnikatelské provozovny, obchody apod.)
 • průmyslových staveb
 • sportovních staveb (tělocvičny, venkovní sportoviště, dětská hřiště).

Nabízím vypracování projektové dokumentace všech stupňů:

 • zajištění dostupných vstupních podkladů od správců inženýrských sítí
 • zajištění výškopisného a polohopisného zaměření
 • zajištění radonového průzkumu stavebního pozemku
 • ideové, dispoziční, objemové či zastavovací studie
 • dokumentace k územnímu řízení, územnímu souhlasu
 • dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • zhotovení dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • pasport stávající stavby
 • dokumentace bouracích prací

Obsah a rozsah projektové dokumentace vychází ze stavebního zákona a ze souvisejících právních předpisů a norem. Eventuálně lze obsah projektové dokumentace přizpůsobit i Vašim požadavkům.

Podklady a vyřízení žádosti o dotaci Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám - podrobně zde

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

V rámci výkonu inženýrské činnosti nabízím: projednání projektu se všemi dotčenými orgány státní správy a s ostatními účastníky řízení od územního řízení, přes zajištění povolení ohlášené stavby, stavební povolení, pomoc při výběru dodavatelské firmy, výkon technického dozoru investora, výkon autorského dozoru při realizaci stavby až po zajištění kolaudace stavby.

Poradenská a konzultační činnost

V rámci poradenské činnosti Vám pomůžu s výběrem pozemku, s rozhodováním před koupí stávajících objektů, s posouzením technického stavu objektů. Konzultovat můžete například volbu stavebních materiálů, otázky stavebního práva apod.

Prohlášení vlastníka bytového domu

Od zaměření domu, přes výpočet vlastnických podílů až po podání na katastrální úřad.

Nová zelená úsporám

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kontaktní údaje Copyright 2010-13 | mapa webu | Webdesign: www.martinovo.cz
Telefon:
Email:
Adresa:
 
Kancelář:
+420 776 849 467
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Milan Strachoň
Pod Vinohrady 1585, 684 01  Slavkov u Brna
Administrativní budova areálu Direct Media, s.r.o.
Špitálka 49/8, 602 00  Brno